Steloxine Primer Epoxy

Grootte
Verfcalculator
Je berekening:
Benodigde hoeveelheid:
Voor het beste resultaat raden we aan om {coatAmount} te gebruiken {productTitle}
Belangrijkste voordelen
 • Roestwerende 2 componenten Epoxy zinkfosfaatprimer.
 • Zéér functioneel als hecht- en grondlaag voor gestraald staal.
 • Anti corrosief.
Technische informatie
 • Afwerking Mat
 • Rendement 10 m2/L
 • Droogtijd 10 minuten
 • Overschilderbaar 12 uur
 • Verdunning Product is gebruiksklaar.
 • Samenstelling Oplosmiddelhoudend

Productomschrijving

Steloxine Primer Epoxy is een matte twee componenten, corrosiewerende zinkfosfaat primer op basis van epoxyharsen. Zéér functioneel als hecht- en grondlaag voor gestraald staal

Applicatie beschrijving

Kwast en Roller

Technische & veiligheidsdocumentatie

Comp. A: Ontvlambaar, schadelijk, milieugevaarlijk. Waarschuwing. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen. Comp. B: Ontvlambaar, corrosief, gezondheidsrisico, schadelijk. Gevaar. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie.Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 3,6-diazaoctaanethyleendiamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.
 • Technisch Informatieblad Steloxine Primer Epoxy (TDS)
 • Veiligheidsinformatieblad Steloxine Primer Epoxy Comp. -A Wit (MSDS)

Toepassingsmethode

 • 1. De ondergrond
  toegepast op staal, aluminium, verzinkt staal en epoxy zink- primers als corrosiewerende grondlaag.
 • 2. Schoonmaak
  Reinig gereedschap direct na gebruik met thinner
 • 3. Bewaren
  Vorstvrij bewaren
Fetching the data, plz wait..