Wat moet ik doen als ik problemen ervaar met de verf?
Het is niet de bedoeling dat je problemen ervaart met onze verf, is dat wel het geval bel je Trimetal contactpersoon of onderstaande afdelingen;
Klantenservice:         071 308 2499
Technisch advies:     071 711 9940

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:00 uur.

De pas aangebrachte verflaag begint te rimpelen / schroeien, hoe kan dit? 
Het probleem wordt in het vakjargon "schroeien" genoemd. Dit defect komt alleen voor bij alkydharsverven. Het kan de volgende oorzaken hebben:

1.) Het aanbrengen van een te dikke verflaag.
Een alkydharsverf droogt door opname van zuurstof nadat het oplosmiddel is verdampt. Als de laag te dik is aangebracht dan zal de verf aan het oppervlak sneller een huidje vormen dan de rest. Hierdoor kan de zuurstof moeilijk doordringen naar het onderste van de verflaag. Door het gedroogde laagje aan het oppervlak en de nog natte verf eronder ontstaat spanningsverschil waardoor het droge laagje gaat rimpelen.

2.) De eerder aangebrachte grondlaag is onvoldoende droog geweest voordat de eindlaag is aangebracht. Ook hier kan dan spanning tussen de twee lagen ontstaan omdat de grondlaag niet meer normaal kan drogen.

De natte verflaag trekt weg op bepaalde delen in de vorm van ogen / kraters. Hoe komt dat? 
Onder bepaalde omstandigheden kunnen er kratertjes / ogen ontstaan in de natte verflaag. In de volgende situaties kan dit voorkomen:

1.) Vervuiling
Het wegtrekken van verf ("verf oogt") kan veroorzaakt worden door aanwezigheid op de ondergrond van (condens)water, vet, was, siliconen of andere verontreiniging. Siliconen kunnen zich in allerlei stoffen en materialen bevinden, zoals auto- en bootwas, huidcrèmes, huishoudreinigers en dergelijke.
Dit kan mogelijk worden opgelost door een antisiliconen middel aan de verf toe te voegen. Dit is niet toepasbaar in watergedragen producten omdat het zich niet mengt met water. Het blijft als bolletjes op de bodem van de bus liggen. Als antisiliconen wordt toepast is de besmetting niet opgelost, waardoor er de volgende keer nog kraters kunnen ontstaan.

2.) Oppervlaktespanning
Als de verf trekt weg in lange strepen (cissing). Dit komt meestal voor bij het aanbrengen van de verf op een ongeschuurde of onvoldoende geschuurde met een harde hoogglansverf (bijvoorbeeld een 2-componenten polyurethaan coating) behandelde ondergrond. In beide gevallen dient de aangebrachte verflaag vóór droging verwijderd te worden. Ontvet vervolgens het oppervlak met een geschikte reiniger en ontvetter, zoals Polyfilla Pro S600 - Universeel reinigingsmiddel. Dergelijke oppervlakken met (2-comp) hoogglansverf dienen vooraf goed geschuurd te worden. Verder hebben de meeste urethanen / acrylaten een hoge oppervlakte spanning. Alleen door schuren en reinigen kan het gebeuren dat die spanning niet geheel weg is. Het afnemen met een doek bevochtigd met Spiritus (na het schuren) geeft vaak wel een goed resultaat. De Spiritus tast enigszins het oppervlak van de verflaag aan zodat de spanning weg is. Echter als er gereinigd is met reinigingsmiddelen die paraffine bevatten kan het krateren toch een probleem blijven, want paraffine is niet op te lossen.

De wit gelakte materialen in de woning worden steeds geler. Waardoor ontstaat deze vergeling?
Waarschijnlijk is er dan een terpentinegedragen verf op basis van alkydhars gebruikt.
Sinds 1 januari 2000 mogen oplosmiddelhoudende alkydharsverven niet meer binnen worden toegepast door professionele verwerkers / schilders. Consumenten mogen deze producten nog wel binnen verwerken. De alkydhars in terpentineverdunbare producten zijn gevoelig voor vergeling. Het bindmiddel, en met name de linoleenzuur in de alkydhars, is hiervan de veroorzaker. Door opname van zuurstof tijdens de droging en doorharding van de verf ontstaat een kleurdragend reactieproduct dat onder invloed van daglicht weer snel uiteenvalt. Omdat in een “lichte” omgeving dit verschijnsel minder snel plaatsvindt dan in donkere ruimten, noemt men dit “donkervergeling”.
Bij het gebruik van watergedragen verven treedt dit fenomeen niet op. Deze producten hebben daardoor een veel beter kleurbehoud.

De verf droogt niet goed door, hoe kan dit?
De temperatuur is te laag voor een goede droging, er is onvoldoende luchtcirculatie of er is een te hoge luchtvochtigheid. Of een combinatie van deze factoren. De benodigde tijd voor doorharding is afhankelijk van de temperatuur in combinatie met de luchtvochtigheid. Bij zeer lage temperaturen en een hoge luchtvochtigheid kan het drogingproces vrijwel geheel stoppen.

Er zitten blaasjes in mijn schilderwerk, hoe voorkom ik dit?
Blaasjes in het schilderwerk worden veroorzaakt door schilderen op een te warme ondergrond of door het in de zon plaatsen van het koude object onmiddellijk na het aanbrengen van de verf. Dit kan met name op stalen ondergronden voorkomen na een koude nacht.
Blaasvorming kan zich ook voordoen op “grofporig” hout (o.a. meranti). De in de poriën opgesloten lucht kan uitzetten na opwarming en zorgt voor blaasvorming. Voorkom directe zonbelasting na het aanbrengen van de verflaag. Als er gelakt wordt met een donkere kleur dan kan dit de blaasjevorming verergeren.

De verf laat los, hoe kan dit? 
Als de verf van de ondergrond onthecht (loslaat of schilfert), wordt dit vaak veroorzaakt door het niet of onvoldoende voorbehandelen van de ondergrond (niet goed gereinigd, vervuiling en vettigheid niet verwijderd, onvoldoende geschuurd, achtergebleven schuurstof enz.).
Ook het schilderen op een vochtige ondergrond (onzichtbare condens na een koude nacht) kan leiden tot onthechting.

Hoe komt het dat verflaag begint te verpoederen / verkleuren?
Alle materialen die buiten worden geëxposeerd zijn onderhevig aan slijtage, ook wel erosie genoemd. Glansverlies is de eerste fase van verwering van een verflaag. Door U.V.-straling komen fotochemische reacties in de verflaag tot stand, waardoor de bindmiddelmoleculen worden aangetast en afgebroken. Op den duur komen de pigmentdeeltjes los op het oppervlak te liggen. We noemen dat krijten of afpoederen. Het spreekt vanzelf dat halfmatte verven de beginfase van het verweringsproces als het ware overslaan en ten opzichte van hoogglansverven eerder verweren. Daarentegen is er in de hoogglansverven ook verschil. Dat komt geheel door de samenstelling van het product. Een gesiliconiseerde alkydhars (Permaline Silicon) is beter bestand tegen UV-straling dan een gewone alkydharsverf doordat de verbindingen in de moleculen bij deze belasting minder snel open gaan. Hierdoor blijft het bindmiddel aan het oppervlak dus langer intact.
Het is moeilijk precies uit te leggen waarom het ene product sneller erodeert dan het andere, dit is een scheikundig proces.

Verkleuren verflaag
Zoals bekend, is een aantal kleurgebieden zwak in het behouden van kleur en uiterlijk. Deze kleurgebieden liggen met name in het geel, oranje en rood. De reden dat deze gebieden zwak zijn, komt door het toegepaste organische pigment.
Onder invloed van het klimaat zal de verf in de tijd degraderen en nemen we verkleuren, glansafname, krijten, vervuiling en andere verschijnselen waar.
Het is dus raadzaam bij de advisering van buitenproducten ook rekening te houden met de gewenste esthetische duurzaamheid van kleuren.

Hoe voorkom ik dat mijn schilderwerk gaat strepen?
Te weinig verf in de kwast, ofwel er wordt te weinig laagdikte aangebracht. Hierdoor ontstaat er een te snelle aandroging, waardoor kwaststrepen niet meer weg trekken.
Verder kan streepvorming onstaan door het juist toevoegen van verdunning. Hierdoor wordt de juiste laagdikte niet meer bereikt met als resultaat een nog snellere aandroging en streepvorming. Alle Trimetal producten zijn gebruiksklaar en mogen niet verdund worden. Het verdunnen van verfproducten is ook in strijd met de regelgeving op het gebied van oplosmiddelen.

Wat is cissing?
Cissing is volgens ISO 4618 (4.13) een gebrek dat wordt gekenmerkt door het optreden van plekken in de verffilm van ongelijkmatige laagdikte die variëren in grootte en verdeling. In een voetnoot wordt aangegeven dat kralen en schiften van de verf een extreme vorm van cissing is. Het gaat dus om een defect dat zich in de pas aangebrachte natte verf voordoet, waarbij op sommige plaatsen de verf geheel of gedeeltelijk samentrekt / wegtrekt waardoor kratervormige verdiepingen (in een soort streepjes) in de verf ontstaan die qua grootte en verdeling over het oppervlak kunnen variëren.


 

Nieuwsbrief

 

Inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Klik hier om in te schrijven

Afmelden voor de nieuwsbrief