BREEAM is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Alle Trimetal binnenproducten dragen bij aan het ontvangen van het BREEAM certificaat voor de opgeleverde gebouwen.

Het EU Ecolabel maakt zichtbaar welke producten beter zijn voor het milieu, zonder dat ze inleveren op kwaliteit. Het label, ingevoerd in 1992, is erkend door alle landen van de Europese Unie. Alleen producten die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van milieukwaliteit en prestatie komen ervoor in aanmerking.

Onafhankelijke deskundigen nemen de hele levenscyclus van een product onder de loep. Er wordt bijvoorbeeld gelet op vermindering van afval en CO2, het slimmer gebruikmaken van energie, water en grondstoffen en het langer meegaan van producten. Ook wordt erop gelet of producten gemakkelijker te recyclen zijn. Bij verf specifiek kijkt het Europese label naar de hoeveelheid vluchtige organische stoffen (VOS), die kunnen verdampen en ingeademd kunnen worden, en het legt strenge criteria op voor de aanwezigheid van formaldehyde.

Het logo hiernaast geeft de binnenluchtkwaliteit (IAQ) aan. Oftewel, de binnenluchtkwaliteit nadat er in een bepaalde ruimte met onze producten is geschilderd.

Een product kan als waardering A, B, C of A+ krijgen. De hoogste waardering is A+ en dat is gerelateerd aan de laagste schadelijke emissie. Basis voor de waardering is het meten van tien giftige stoffen, waaronder formaldehyde, tolueen, xyleen en styreen, die zouden kunnen vrijkomen uit een droge verflaag. 28 dagen na het aanbrengen van de verflaag, als de verf gedroogd is, wordt de uitstoot objectief vastgesteld door een externe partij in een proefomgeving. De hoeveelheid eerdergenoemde stoffen is bepalend voor de IAQ-waardering: hoe minder er wordt gemeten in de lucht, des te hoger de waardering.

IAQ waarde op de blikken

Waar in bepaalde landen een IAQ-waardering verplicht is, is dat in Nederland nog niet. Echter zijn wij er bij Trimetal graag open over. Dan is het tenminste duidelijk hoe gezond het product is waarmee je schildert. Dus zetten we die IAQ-waarde gewoon op de blikken en op de website.

ISEGA staat voor HACCP richtlijnen. Het mag gebruikt worden in ruimtes waar men zich bezighoudt met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen.

Voor het maken van verf worden verschillende grondstoffen gebruikt, bijvoorbeeld voor het bindmiddel. Bindmiddelen zijn nodig voor het binden van pigmenten en vulstoffen, het vormen van een zekere laagdikte en het zorgen voor bepaalde eigenschappen aan de verflaag. Voor het maken van het bindmiddel kunnen synthetische grondstoffen worden gebruikt of grondstoffen uit de natuur. In biobased producten worden over het algemeen combinaties van synthetische en natuurlijke grondstoffen gebruikt voor de bindmiddelen.

Synthetische grondstoffen wordt meestal uit fossiele grondstoffen gewonnen. Fossiele grondstoffen worden schaarser en het kost veel energie om ze uit de grond te halen.

Natuurlijke grondstoffen daarentegen zijn relatief eenvoudig hernieuwbaar. Hars is bijvoorbeeld een belangrijk ingrediënt van verf, dit halen we onder andere uit lijnzaadolie. Lijnzaadolie is olie afkomstig uit de zaden van de olievlas en kan jaarlijks worden geoogst. En daarmee is lijnolie een herwinbare grondstof, in tegenstelling tot bijvoorbeeld aardolie dat in miljoenen jaren is ontstaan.

Image title

Classificatie

Om het aandeel herwinbare grondstoffen te bepalen zijn er meetmethodes die door externe onderzoeksinstituten worden gebruikt. Een veelgebruikte methode is de ASTMD 6866. Deze meting bepaalt op basis van koolstofdatering het percentage aan hernieuwbare grondstoffen. Koolstofdatering geeft aan hoe oud materialen zijn; ze zijn enkele jaren of miljoenen jaren oud. Vervolgens wordt dat uitgedrukt in een percentage van het totaal. De hoeveelheid biobased materiaal wordt aangegeven middels een sterrenclassificatie, bijvoorbeeld die van TÜV:

TÜV certificering

Een TÜV certificaat is een bevestiging dat een product, dienst, proces of organisatie voldoet aan eisen die worden gesteld in wetgeving, normen en keurmerken. ‘OK Biobased’ is het TÜV certificaat voor producten die bestaan uit (onder meer) biobased grondstoffen. Onafhankelijke deskundigen van TÜV meten de exacte waarden en dat maakt het controleren (en hercontroleren) zeer transparant en maakt het mogelijk en gemakkelijk om producten met elkaar te vergelijken.Aan het laden