Heeft Trimetal producten met een BREEAM certificaat?
Alle Trimetal producten voldoen aan de maatregel HEA 9 van BREAAM (maatregel HEA 9 Vluchtige organische verbindingen), welke aangeeft dat verven, vernissen en lakken voldoen aan de emissienormen van maximaal fase 2 voor organische oplosmiddelen uit de Europese Decopaint Directive 004/42/EC. Waarbij de emissieconcentratie is bepaald volgens EN-ISO 11890-2:2006.
De testresultaten van de Trimetal producten met emissieconcentratie die zijn bepaald volgens EN-ISO 11890-2:2006 zijn op te vragen bij de afdeling Technical Support.

Heeft Trimetal producten met een biobased certificaat? 
De Trimetal primers en buitenlakken, Permaline Primer, Permaline Primer Prestige , Permaline Silicon en Permaline Superieur zijn naast langdurige buitenduurzaam ook biobased. Trimetal beschikt over een 2 sterren biobased lakken systeem. Hiermee zijn we uniek in de markt. Producten met het biobased-logo gebruiken onder andere natuurlijke herwinbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. Bij 2 sterren biobased is 40 tot 60% gemaakt uit herwinbare grondstoffen. Het volledige buitenlakken assortiment bezit ook een EPD (Environmental Product Declaration).

Heeft Trimetal producten met IAQ certificaat?
De binnenmuurverven Magnacryl Prestige Mat, Magnatex Mat Clean SF,  Magnatex Mat SF en lakken Permacryl AE Satin, Permacryl Multiprimer, Permacryl PU Adelmat,  Permacryl PU Primer bezitten de hoogste klasse IAQ certificaat, namelijk A +. Deze rating geeft de beste klasse in binnenluchtkwaliteit aan, omdat uit deze verf de minste hoeveelheid chemische stoffen vrijkomen na 28 dagen droging. 

Heeft Trimetal producten met EU Ecolabel?
Magnacryl Prestige Mat, Magnatex Mat SF en Magnaprim Fix dragen het EU Ecolabel. Het EU Ecolabel maakt zichtbaar welke producten beter zijn voor het milieu, zonder dat ze inleveren op kwaliteit. Bij het beoordelen van verf wordt onder andere gekeken naar het gehalte aan vluchtige organishe stoffen (VOS) zoals bijvoorbeeld CO2.
Aan het laden